Logotype

Hudiksvall
Ju-jutsuklubb

Om klubben

Hudiksvall Ju-Jutsuklubb bildades den 27 juli 1993 av Ulf, Katarina och Mats Bäckström. Klubben är sedan den 4 oktober 1993 medlem i ju-jutsusektionen, Svenska Budo och Kampsportsförbundet samt även medlem i Svenska Ju-Jutsuförbundet, Ju-Jutsu Kai.

Vi startade vår verksamhet med en uppvisning i mellanstadiesalen på Östra Skolan. Det blev ett fantastiskt gensvar med drygt 100 i publiken. De som deltog på klubbens första uppvisning var Göran Westling, Katarina Bäckström och Ulf Bäckström. Ett 40-tal vuxna började träna och av dessa fortsatte 29 st och klarade sin gradering till 5:e kyu gult bälte i december. Det var även 15 st barn som klarade sin gradering till gult mon bälte.

Första året hölls all träning av klubbens grundare Ulf och Katarina Bäckström. Då startade vi varje träning med att bära in 64 m2 matta och att efter träningen bära ut den, uppvärmning och avslutning var gratis så att säga.

Under den här tiden sökte vi med ljus och lykta efter en egen lokal. Till slut fick vi napp nere på Sportholmen, Håstaholmen. I januari 1995 flyttade vi in under pompa och ståt. Fritidskontorets Ruth Wester klippte invigningsbandet och en bejublad uppvisning hölls av klubbens Chefsinstruktör Ulf Bäckström och hans bror Mats Bäckström 2:a dan ju-jutsu.

Hösten -98 utökade vi storleken på vår dojo så nu har vi hela 278 m2 varav 168 m2 matta samt fikaavdelning mm.

Sedan våren 2018 är vi i helt nybyggda lokaler på Sjögatan alldeles bredvid småbåtshamnen på nedre våningen i samma byggnad som folktandvården!

Under de år som har gått har klubben haft en hel del elever som har fått bästa elevpriser på påsk- och sommarläger.

Den högst graderade i klubben är klubbens Chefsinstruktör Shihan Ulf Bäckström 8:e dan röd-svart bälte. Klubbens knatte och barnansvarige är Sensei Christian Carlsson 3:e dan svart bälte.

Hudiksvall ju-jutsuklubb har numera ca 140 medlemmar alltifrån 7 år och uppåt. Vi försöker hela tiden utveckla vår verksamhet genom att förkovra oss i ju-jutsu, utbilda instruktörer, förbättra barnverksamheten mm.

 

Avslutningsvis klubbens motto: Ju-jutsu ska vara roligt!