Logotype

Hudiksvall
Ju-jutsuklubb

Barn

Barngrupperna består av medlemmar som är 9-13 år. De tränar enligt Svenska Ju-jutsuförbundets monsystem, vilket är anpassat för barn och ungdomar i den åldern. Barnsystemet skiljer sig från vuxensystemet genom att det inte är ett optimerat självförsvar, vilket gör att slag- och sparktekniker samt vissa ledbrytningar inte förekommer. Träningen innehåller liksom knatteträningen mycket lek och tränar samma grunder. Graderingar sker utifrån monsystemets normer.

Tillbaka