Logotype

Hudiksvall
Ju-jutsuklubb

Våra grupper

Vuxna

Vuxengrupperna består av medlemmar som är från 14 år och uppåt. Träningen sker utifrån Svenska Ju-jutsuförbundets kyu- och dansystem, vilket är anpassat efter svensk lagstiftning om nödvärn. Träningen ger, förutom självförsvar, god rörlighet, balans och styrka. Graderingar sker enligt systemets normer.

Läs mer

Barn

Barngrupperna består av medlemmar som är 9-13 år. De tränar enligt Svenska Ju-jutsuförbundets monsystem, vilket är anpassat för barn och ungdomar i den åldern. Barnsystemet skiljer sig från vuxensystemet genom att det inte är ett optimerat självförsvar, vilket gör att slag- och sparktekniker samt vissa ledbrytningar inte förekommer. Träningen innehåller liksom knatteträningen mycket lek och tränar samma grunder. Graderingar sker utifrån monsystemets normer.

Läs mer

Knattar

Knattegrupperna består av medlemmar som är 7-8år. I knatte ju-jutsu tränar barnen utvalda självförsvarstekniker från monsystemet. Barnen tränar på detta sätt sin motorik, rörlighet och balans, men också samarbete samt budosportens grunder dvs respekt och ödmjukhet för varandra. Gradering sker en gång/termin då uppvisade färdigheter ger ett nytt rött streck.

Läs mer