Logotype

Hudiksvall
Ju-jutsuklubb

Träning inställd tillsvidare p.g.a Corona

Uppdaterad information angående Covid-19, Coronaviruset

Idag kl.13:55 så hade Folkhälsomyndigheten, skolverket, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap pressträff gällande spridning av Coronaviruset.

Vi denna pressträff så framgick det tydligt att man vid idrottsundervisning, bör undvika aktiviteter som innebär fysisk kontakt.

Med anledning av ovanstående, så har styrelsen i Hudiksvall Ju-Jutsu klubb beslutat att all träning tillsvidare är inställd.

Vi fortsätter vår bevakning av nyheter och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, och så fort det blir några ändringar så kommer vi i att följa det som sägs.

Och läs gärna råd, rekommendationer och information på folkhälsomyndigheten och 1177-vårdguiden.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen i Hudiksvalls Ju-Jutsuklubb

Tillbaka